Патеки за зелени микро акредитиви: надградба и обновување на вештините на нискоквалификувани возрасни за доживотно учење

Европските агенди за одржлив развој и зелена животна средина им нудат можности на компаниите да растат таму каде што инвестираат во технологии, дигитализација, материјали и вештини за намалување на емисиите на јаглерод и подобрување на енергетската ефикасност.

Научи повеќе

Конретни цели

Дигитална платформа

Што е платформата „Зелени MiCred Патеки“?

Виртуелна средина за учење со кратки курсеви, алатки за оценување, материјали за учење и информации. Курсевите за обука ќе бидат дизајнирани во платформата врз основа на методологија за онлајн микроучење, овозможувајќи му на ученикот да ја консумира содржината на курсот во мали делови и сам да одлучи како, кога и каде да го направи тоа.

Digital platform

Алатка за овозможување мобилност која ќе содржи база на податоци за опциите за мобилност во сите земји-партнери и пребарувач за мобилност со податоци и од возрасни ученици и од персонал за обука.

Платформата ќе биде достапна во август 2024 година.
Следете не!

Партнерите

„Зелени MiCred Патеки“ комбинира повеќе партнери кои поттикнуваат интеракции и размена помеѓу давателите на образование на различни нивоа и претставниците на индустријата.
Нашето партнерство се состои од 16 партнери од 7 европски земји (Шведска, Бугарија, Ирска, Латвија, Македонија, Шпанија, Холандија).

Научи повеќе